ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود

ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی موضوع نشست داستان و ادبیات عامه سخنرانان دکتر محمد جعفری قنواتی دکتر فواد مولودی زمان یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مکان http://meet.google.com/qap-sqas-rok

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود محورهای همایش: اسطوره، حماسه، تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی زبان فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی شعر فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی ادبیات عامه، فرهنگ و هویت ایرانی دبیر علمی همایش: یوسف محمدنژاد عالی‌زمینی 25 و 26 […]

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی