اخبار انجمن

ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود

ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی موضوع نشست داستان و ادبیات عامه سخنرانان دکتر محمد جعفری قنواتی دکتر فواد مولودی زمان یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مکان http://meet.google.com/qap-sqas-rok

ششمین نشست کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی