اخبار انجمن

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود محورهای همایش: اسطوره، حماسه، تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی زبان فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی شعر فارسی، فرهنگ و هویت ایرانی ادبیات عامه، فرهنگ و هویت ایرانی دبیر علمی همایش: یوسف محمدنژاد عالی‌زمینی 25 و 26 اردیبهشت‌ماه 403 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن تمدن پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-hlv-wuk-33b

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی