اخبار انجمن

فرم ثبت نام در هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

قابل توجه تمامی اعضا پیوسته محترم انجمن [استادان] زبان و ادبیات فارسی ایران
بدین‌وسیله به اطلاع می رساند اعضا پیوسته‌ای که تمایل به عضویت در هیأت مدیره انجمن دارند تا پایان روز سه شنبه 1401/6/22 درخواست خود را درفرم ذیل ثبت نمایند .
روابط عمومی انجمن

درخواست کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران(اعضاء پیوسته)

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی