مجموعه مقاله های دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1399 دانشگاه تربیت مدرس

ردیف  کد عنوان  شماره صفحات اول هر مقاله نام نویسنده1 نام خانوادگی نویسنده1 نام نویسنده 2 نام خانوادگی نویسنده2 نام نویسنده3 نام خانوادگی نویسنده3 نوع پذیرش
2 1000 پیشگفتار 1              
3 1001 بن‌ مایه‌ های تفکر خیامی در چالش‌ های داراب افسر بختیاری 3 علی آسمند جونقانی معصومه محمدنژاد      
4 1002 تاملی بر روش نگارش تذکره‌های فارسی؛ نمونۀ مطالعاتی: تاریخ تذکره‌های فارسی 17 فاطمه آقانوری          
5 1003 بررسی باده ی عرفانی در اشعار حافظ و ابن فارض 31 نادر ابراهیمیان          
6 1004 بررسی و تحلیل کارکردهای گفت‌وگو در بوستان سعدی 41 امیرحسین ابوالحسنی جبلی تقی پورنامداریان      
7 1005 بررسی انسجام زبانی(حذف، ارجاع و جایگزینی) براساس نظریه هلیدی و رقیه حسن در داستان آشغالدونی غلامحسین ساعدی 57 فهیمه اثنی عشری کهنوجی انیس رخشانی پریسا سلیم نژاد درج در مجموعه مقالات
8 1006 بررسی ظرفیت‌های نمایشی یادگار زریران 67 احسان اخوان صفار نگار نوفلی     درج در مجموعه مقالات
9 1007 تحلیل تطبیقی روابط شخصیت‌ها در دو حکایت”خلیفه مصر و شاه موصل” در مثنوی و”شیخ صنعان” در منطق الطیر 79 نرگس ادیب راد         درج در مجموعه مقالات
10 1008 پارادیم فضا و تصویر در  قصاید خاقانی 93 علی اصغر ارجی         درج در مجموعه مقالات
11 1009 مفهوم‌شناسی هنر عرفانی با تکیه بر اندیشه و شعر مولانا 107 سمیه اسدی         درج در مجموعه مقالات
12 1010 تحلیل بنیان های دینی و طبیعی استعلای زمان و مکان در فرهنگ عامه جنوب کرمان 115 محسن اکبری زاده         درج در مجموعه مقالات
13 1011 نقد زیست بوم‌گرایانه داستان «شهرکوچک ما» از احمد محمود 125 سیده فاطمه امینی عبدالله آلبوغبیش     درج در مجموعه مقالات
14 1012 بررسی عناصر تراژیک داستان فرود سیاوش 137 خدیجه بهرامی رهنما         درج در مجموعه مقالات
15 1013 سطوح محافظه کاری در کلام حافظ شیرازی 149 مجید بهره ور کرامت الله راسخ فرشاد جلیل پیران درج در مجموعه مقالات
16 1014 بازتاب عناصر حماسی و پهلوانی در منظومه‌های جرون‌نامه و جنگ‌نامه‌ی کشم 169 محمدحسین بی ضرر علی حسن سهراب نژاد     درج در مجموعه مقالات
17 1015 سه سبک و سه زبان در شعر مهدی اخوان ثالث 183 حسینعلی بیات         درج در مجموعه مقالات
18 1016 بررسی انتقادی تصحیح مجالس‌النفایس امیر علی‌شیر نوایی 193 هادی بیدکی         درج در مجموعه مقالات
19 1017 بررسی بازتاب و نقش فرهنگ عامّه در داستان زمستان 62 201 یزدان پاک مهر موسی پرنیان خلیل بیگزاده درج در مجموعه مقالات
20 1018 اهمیت و اصول تصحیح متن در نظر استاد عبدالحسین زرین کوب 217 رحیم پاک نژاد         درج در مجموعه مقالات
21 1019 بررسی روان‌شناختی شخصیّت در داستان «چمدان» براساس نظریۀ اریک فروم 227 سهیلا پایدار سمیرا استواری     درج در مجموعه مقالات
22 1020 جایگاه فعل ربطی  در  مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 239 عابد پتاری عبدالغفور جهاندیده     درج در مجموعه مقالات
23 1021 بررسی استعاره مفهومی دو مضمون اخلاقی نیکی و بدی در مینوی خرد  و گلستان سعدی با رویکرد شناختی 249 آناهیتا پرتوی حسین قاسمی مراد باقرزاده کاسمانی درج در مجموعه مقالات
24 1022 مهم‌ترین جلوه‌های انسان‌گرایی در اسرارالتوحید 269 مهین پناهی آرزو شهبازی     درج در مجموعه مقالات
25 1023 ” بررسی “داستان سیاوش” تاجیک فیلم براساس نظریه اقتباس لیندا هاچن” 283 سارا پورفرح         درج در مجموعه مقالات
26 1024 بررسی دو مفهوم خارپشتی و رهسپاری به تعالی تا رسیدن به ماندگاری نظریه مدیریتی کالینز  در حکایت های کلیله و دمنه مطالعه موردی: حکایت بوف و زاغ، حکایت شیر و شغال و حکایت پادشاه و برهمنان 297 بهناز پیامنی فرشته احمدی     درج در مجموعه مقالات
27 1025 بررسی و تحلیل شخصیّت زن از منظر خاقانی شروانی 311 محمدرضا ترکی         درج در مجموعه مقالات
28 1026 تحلیل مؤلفه‌های پست‌مدرنیستی در دو رمان پریباد و هزار و یک شب نو از محمد علی علومی 321 سارا تومزاد پروین تاجبخش     درج در مجموعه مقالات
29 1027 نمادهای کهن‌الگوی سفر در قصه‌های ایرانی 339 سوسن جبری سحر یوسفی الیاس نورایی درج در مجموعه مقالات
30 1028 معرفی باقر قربانی(سرایندۀ محلی) و تحلیل اشعار وی 351 مریم جعفرزاده         درج در مجموعه مقالات
31 1029 بررسی ویژگیهای نحوی متون علمی قرن ششم هجری بر اساس کتابهای«گیهان‌شناخت»، «ذخیره ‌خوارزمشاهی» و«فارسنامه ابن بلخی»‌ 359 فائزه جعفری نجفی          
32 1030 جلوه‌های تأثیر قرآن و حدیث در شعر معاصر ایران 375 رضا چهرقانی محبوبه ذوالقدر     درج در مجموعه مقالات
33 1031 شاهنامۀ طهماسبی، بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی(بررسی جلوه‌های سیاسی-دیپلماتیک ورزش) 389 منصوره حاجی هادیان         درج در مجموعه مقالات
34 1032 درخت و حمایتگری آن در نمونه‌هایی از افسانه‌های محلّی ایران 405 لیدا حدادکار قوی سهیلا فرهنگی     درج در مجموعه مقالات
35 1033 بررسی شباهت ها و تفاوتهای مفهوم عشق در سوانح العشاق، تمهیدات و عبهرالعاشقین 415 سیدمحسن حسینی موخر محمد رحمانی     درج در مجموعه مقالات
36 1034 نقش قصه گویی دوزبانه درتبادل فرهنگی و ایجاد تعلیم وتربیت صلح محور 429 آرزو حقیقی سودابه شکرالله زاده     درج در مجموعه مقالات
37 1035 تحلیل سطوح ارتباطی راوی با روایت شنو آرمانی در متون داستانی 437 فضل الله خدادادی         درج در مجموعه مقالات
38 1036 بررسی جنبه های تاریخی نمایشی خاله رورو به مثابه رویاهایِ جمعی زنان در هرمزگان 447 علیرضا داوری         درج در مجموعه مقالات
39 1037 کنایات خاص و ابداعی در شاهنامه 461 پریسا داوری         درج در مجموعه مقالات
40 1038 تحلیل تطبیقی تیپ های اسطوره ای «آرش» و «ویلهلم تل» از لحاظ مضمون شناختی 469 محمدرضا دبیرنیا آرش قزوینه     درج در مجموعه مقالات
41 1039 خوانش«پنج گنج» نظامی با بازتاب نظریه ی جبران مضاعف «آلفرد آدلر» 483 حدیث درست پور         درج در مجموعه مقالات
42 1040 بررسی و تحلیل گرایش به هویت قومی در منظومه‌های معاصر (مطالعه موردی منظومه‌های عامه معاصر در جنوب ایران) 491 نجمه دری احمد حاجبی سرگرویی     درج در مجموعه مقالات
43 1041 بررسی نقش جمشید در آثار شاعران پارسی‌گوی از آغاز تا قرن نهم هجری  505 عادله رحمانی         درج در مجموعه مقالات
44 1042  از رنج تا گنج، با شاه شطرنج (مضمون‌آفرینی‌های مولانا با اصطلاحات بازی شطرنج) 517 مهرداد رحمانی مسروره مختاری     درج در مجموعه مقالات
45 1043 بررسی تطبیقی متناقض‌نما در شعر معاصر عربی و فارسی (مطالعه موردی: ادونیس، سعدی یوسف، اخوان‌ثالث، شفیعی‎کدکنی) 529 امیرحسین رسول نیا مریم آقاجانی     درج در مجموعه مقالات
46 1044 بینامتنیت در داستان‌های کودک و نوجوان 539 سیدحسین رضویان فهیمه جاودانی زرین ریحانه  کیانی درج در مجموعه مقالات
47 1045 سیر تحول تاریخی ارکان جمله و ترتیب آن‌ها در زبان فارسی 555 رضا رفایی قدیمی مشهد غلامحسین غلامحسین زاده     درج در مجموعه مقالات
48 1046 تاثیر رعایت الگوهای روان‌شناختی اریک برن بر افزایش ادب زبانی و کاهش تهدیدات زبانی  (با تکیه بر گفتگوهای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو) 569 رویا رفیع زاده تفتی         درج در مجموعه مقالات
49 1047 فعل گفت و جانشین های آن در شاهنامه فردوسی 587 زهرا روحانی         درج در مجموعه مقالات
50 1048 بررسی شگردهای حذف و ایجاز در شعر دفاع مقدس 597 حسین رئیسی محمدرضا نجاریان مهدی ملک ثابت درج در مجموعه مقالات
51 1049  تمایزمیان ماهیتِ خیال و تصویر در آراءِ منتقدان داخلی و خارجی  611 ناهیده زرعی         درج در مجموعه مقالات
52 1050 نماد و تمثیل در سه قطره خون 623 ناهیده زرعی         درج در مجموعه مقالات
53 1051 بررسی عناصر نمایشی مجموعه «زندگی می گوید: اما باز باید زیست» مهدی اخوان ثالث(م. امید) 633 نیلوفر سلطانی کردشولی نگار  نوفلی     درج در مجموعه مقالات
54 1052 منطق الطیر، فابل غربی یا تأویل شرقی؟ 643 فتانه سمسارخیابانیان         درج در مجموعه مقالات
55 1053 تحلیل و بررسی عنصر پیرنگ در مجموعه «داستان های شهر جنگی» حبیب احمدزاده 655 مرضیه سهامی احمد         درج در مجموعه مقالات
56 1054 بررسی نقش و جایگاه زن در ادبیات عامیانه کردی 669 طاهره سیدرضایی آریا نگین تاجی طاهره حسنی درج در مجموعه مقالات
57 1055 تحلیل نمایشنامه‌ی زبان تمشک‌های وحشی نغمه ثمینی، براساس نظریه‌ی الگوی سفر جوزف کمپبل 681 سید ابوالفضل سیروس نگار نوفلی     درج در مجموعه مقالات
58 1056 بررسی تجارب مقدّس در اندیشه مولوی و فردوسی(با نگاهی بر خواب و رؤیا درمثنوی مولانا و شاهنامه فردوسی) 695 سعید شاه محمدی مریم صحتی     درج در مجموعه مقالات
59 1057 بررسی کاربرد بحور و اوزان و ردیف و قافیه در شعر صباحی بیدگلی 709 رضا شجری الهام عربشاهی کاشانی     درج در مجموعه مقالات
60 1058 تحلیل سبک فکری شعر سپیدۀ کاشانی 727 رضا شجری الهام عربشاهی کاشی     درج در مجموعه مقالات
61 1059 بررسی ترکیب‌‌های اضافی و وصفی در شعر علیرضا قزوه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف 741 فاطمه شفیعی تبار         درج در مجموعه مقالات
62 1060 بررسی و تحلیل جایگاه عشق و عقل در غزلیات حزین لاهیجی 753 لیلا شکارچی         درج در مجموعه مقالات
63 1061 شیوۀ برخورد با غم‌ها از نگاه مولانا و روان‌شناسی مثبت‌گرا 767 ایرج شهبازی         درج در مجموعه مقالات
64 1062 مطالعه نقش تخیل در نویسندگی نمایش های مستند تاریخی رادیو 783 محمدرضا شهبانی نوری مجید شریف خدایی محمد اخگری درج در مجموعه مقالات
65 1063 فرهنگ گفت‌وگو در قرآن، با تکیه بر تحلیل صداها در قصه موسی و فرعون 793 زهرا صابری تبریزی         درج در مجموعه مقالات
66 1064 خرده قواعدی از ریختارشناسی در خوانش داستان 805 حسین صافی پیرلوجه         درج در مجموعه مقالات
67 1065 بررسی تجربیات عرفانی روزبهان بقلی در کشف الاسرار بر اساس نظریۀ ویلیام جیمز 819 میلاد صلاحی خلخالی         درج در مجموعه مقالات
68 1066 بررسی مقایسه‌ای کهن الگوها در کمدی الهی و حی ابن یقظان ابن سینا 831 محمدعلی ضیایی الهه داداش زاده     درج در مجموعه مقالات
69 1067 بررسی نظام عاطفی گفتمان در خطبه غدیریه امام رضا(ع) با تکیه بر نظریه گرمس 843 علی ضیغمی مسعود سلمانی حقیقی     درج در مجموعه مقالات
70 1068 نگاهی به اشتباهات مصححان و پژوهشگران منابع ادبی با تکیه بر فرهنگ‌های فارسی 855 سیدمهدی طباطبایی         درج در مجموعه مقالات
71 1069 تصویرشناسی هندیان در شاهنامۀ فردوسی 865 زهره علی احمدی         درج در مجموعه مقالات
72 1070  تحلیل و مقایسه‌ی طرحواره‌های حجمی و قدرتی قرآن در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی 877 زهرا علی پور         درج در مجموعه مقالات
73 1071 نگارش تاریخ ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بر اساس الگوی دوره بندی تاریخی 887 اسماعیل علی پور         درج در مجموعه مقالات
74 1072 نقد تطبیقی ساختار روایی دو اثر “روز اسبریزی” بیژن نجدی و “سگ ولگرد” صادق هدایت 901 عادل علی نیا         درج در مجموعه مقالات
75 1073 بررسی و تحلیل مفاهیم و موضوعات مرتبط با زمین در کلیات شمس 919 حسین علیقلی زاده         درج در مجموعه مقالات
76 1074 تحلیل جامعه شناختی داستان کوتاه یک گل سرخ برای امیلی  با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن»  933 فائزه غفوری         درج در مجموعه مقالات
77 1075 بررسی تطبیقی مضامین مشترک در سفرنامه ناصرخسرو و ابن فضلان 947 فائزه غفوری محمد احمدی     درج در مجموعه مقالات
78 1076 بررسی تطبیقی تابوشکنی در در اشعار غنایی خاقانی و ابونواس با رویکرد جامعه شناسانه 961 فادزه غفوری         درج در مجموعه مقالات
79 1077 بررسی تکنیک های رمان نویسی در رمان عابر سریر اثر احلام مستغانمی 977 عبدالاحد غیبی نازی برزگر خلجانی     درج در مجموعه مقالات
80 1078 ساختار روایت در سه قصۀ عامیانۀ هرات، براساس نظریه ژرار ژنت  995 مهبود فاضلی مریم ظریف     درج در مجموعه مقالات
81 1079 بررسی و مقایسۀ شخصیت‌پردازی در دو مجموعه داستان روسی و ایرانی: «سکوت کیست؟» اثر یوفگنی قلی¬اف و «فاصله‌ای که پیر شد» اثر محمدرضا شمس 1005 مهبود فاضلی  فاطمه   اشرفی     درج در مجموعه مقالات
82 1080 مضمون های تربیتی برای کودکان در شعر ایرج میرزا 1023 فرشته فتحی         درج در مجموعه مقالات
83 1081 بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اشعار سمیح القاسم و قیصر امین پور 1031 امیر فرهنگ نیا فرناز یحیوی زاده     درج در مجموعه مقالات
84 1082 سبک شناسی و فلسفه زبان  1043 نسرین فقیه ملک مرزبان         درج در مجموعه مقالات
85 1083 بررسی شیوه‌های تأثیر پذیری ازآیات قرآن در روضه العقول ملطیوی 1059 محمد فولادی بلال شیردل     درج در مجموعه مقالات
86 1084 بررسی اندیشه‌های جمال‌پرستی اوحدالدین کرمانی و بازتاب آن در رباعیات او 1071 طاهره قاسمی         درج در مجموعه مقالات
87 1085 کهن‌الگوی قهرمان در رمان نوجوان «پریانه‌های لیاسندماریس» طاهره ایبد 1087 صغری قامتی فاطمه کاسی     درج در مجموعه مقالات
88 1086 بررسی شاخه‌هایی از ادبیات عامه (اصطلاحات عامیانه، ضرب‌المثل‌ها و ریشه تاریخی آن‌ها) در داستان‌های جلال‌آل‌احمد و محمدعلی جمالزاده 1097 حمیدرضا قانونی پروین غلامحسینی     درج در مجموعه مقالات
89————————————-—–——————–——-—————–———–
90 1088 نکاتی چند در تصحیح دیوان سلیمی تونی 1133 اکرم کرمی         درج در مجموعه مقالات
91 1089 بررسی ویژگی ها و نمود های شعر بومی گرا در ادبیات فارسی معاصر با تآکید بر شعر نیما یوشیج و منوچهر اتشی 1145 نادر کریمی راد پوشبا وی کی کوماری     درج در مجموعه مقالات
92 1090 جلوه های پایداری در دوبیتی های فایز دشتی 1155 محمد کشاورز         درج در مجموعه مقالات
93 1091 مرگ به عنوان یکی از جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر توللی و شکری 1171 حبیب کشاورز عاطفه جعفریان     درج در مجموعه مقالات
94 1092 تحلیل ظرفیت‌های نمایشی داستان «ماهی سیاه کوچولو» نوشته صمد بهرنگی 1181 مینو کلانتر مهدوی نگار نوفلی     درج در مجموعه مقالات
95 1093 کارکردهای گفت‌وگو در منظومه‌های غنایی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا و « ایرج و هوبره» قاسم لاربن 1191 عارف کمرپشتی مریم سلیمان پور     درج در مجموعه مقالات
96 1094 حماسه‌های شبه کتبی گورانی و مسألۀ تصحیح متن 1209 خلیل کهریزی         درج در مجموعه مقالات
97 1095 در مرز زبان و موسیقی (بررسی یک گونۀ شعری در زبان فارسی با تکیه بر غزلیات شمس) 1221 خلیل کهریزی         درج در مجموعه مقالات
98 1096 نیم نگاه شاعران به دیوان حکیم نظامی گنجوی (با تکیه‌بر نظریه بینامتنیت در اشعار نظامی، مولوی و حافظ) 1231 احمد گلی مریم صحتی سعید شاه محمدی درج در مجموعه مقالات
99 1097 بررسی تاویل های دیوان عطار از داستان های دینی و حماسی (رستم و حضرت یوسف ع) 1243 وحید مبارک         درج در مجموعه مقالات
100 1098 بررسی و تحلیل اشعار تذکره‌الاولیا و انسجام معنایی آنها با مقدمه و متن 1257 وحید مبارک         درج در مجموعه مقالات
101 1099 بررسی ساختار و سبک نوشتاری زنانه در رمان « آن مادران این دختران» اثر بلقیس سلیمانی 1271 علی اکبر محمدی سمیرا استواری     درج در مجموعه مقالات
102 1100 نگاهی به سنایی از منظر جبر و اختیار با نظریۀ «وحدت عشق» 1285 حسین محمدی مبارز اصغر دادبه علیرضا فولادی درج در مجموعه مقالات
103 1101  زمان در رمان شازده احتجاب 1299 محمد علی محمودی هادی بهی     درج در مجموعه مقالات
104 1102 نقدهای ادبی مجلۀ انتقاد کتاب در دهۀ سی شمسی 1313 محمد  محمودی محمد شادروی منش     درج در مجموعه مقالات
105 1103 بررسی وضعیت و شگردهای پسامدرن در رمان نوجوان «این وبلاگ واگذار می‌شود» از فرهاد حسن‌زاده 1335 ایوب مرادی سارا چالاک     درج در مجموعه مقالات
106 1104 بررسی گونه شناختی جنگ نامۀ مأذون قشقایی 1349 مینا مساعد         درج در مجموعه مقالات
107 1105 بررسی مقایسه‌ای میزان موفقیت خاطره‌ ـ داستان‌های دفاع مقدس با محوریت زنان  (با تأکید بر: دا، من زنده‌ام و دختر شینا) 1361 مریم مقدمی         درج در مجموعه مقالات
108 1106 کاربرد روش طبیعی- واژگانی در تدوین کتابهای آموزش واژگان فارسی 1377 معصومه مهرابی         درج در مجموعه مقالات
109 1107 «از واقعه‌نگاری به روایت ادبی»: بررسی وجوه ملی‌گرایانۀ اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی در نامۀ باستان 1387 حامد مهراد محمدجعفر یاحقی فرزاد قائمی درج در مجموعه مقالات
110 1108 تصویر مولوی در کتابِ شیخ الاسلامِ دورۀ صفوی 1399 سعید مهری         درج در مجموعه مقالات
111 1109 تأثیر جنسیت بر استفاده از افعال در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان مولوی از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی و فرانقش اندیشگانی 1409 ابوالفضل موچانی         درج در مجموعه مقالات
112 1110 بررسی و مقایسۀ مضامین اجتماعی در منظومه‌های کلیله و دمنه 1421 سیده مهری موسوی مریم صالحی نیا     درج در مجموعه مقالات
113 1111 ترس از رهاشدن درعاشقانه های زنان شاعر دهه60 1435 فرشته موسی ئی         درج در مجموعه مقالات
114 1112 تلمیح در شعر هوشنگ ابتهاج 1449 ماهم ناظری قوجق فاطمه آتش پنجه     درج در مجموعه مقالات
115 1113 بررسی برخی ویژگی‌های قافیه در اشعار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 1461 نجمه نظری طاهره قاسمی     درج در مجموعه مقالات
116 1114 تحلیل گفتمان ادبی متون داستانی فارسی معاصر براساس مولفه وجه درفرانقش بینافردی از منظر زبان شناختی: رویکرد دستور نقشگرای هلیدی و متیسن( ۲۰۱۴) 1473 سید عباس نوابی سهی احمد محسنی     درج در مجموعه مقالات
117 1115 بررسی تطبیقی عنصر پیرنگ در رمان‌های طوبا و معنای شب نوشتۀ شهرنوش پارسی‌پور و نردبان یاکوف نوشتۀ لودمیلا اولیتسکایا 1486 مهناز نوروزی مهنوش اسکندری     درج در مجموعه مقالات
118 1116 بررسی ترجمه‌های آلمانی دو غزل از سعدی توسط کارل‌هاینریش گراف از نظر ساختار شعری و درونمایه واژگان کلیدی 1499 فرانک هاشمی الهام  رحمانی مفرد      
119 1117 سبـک شـناسی لایه ای اشـعار بیوک ملکی( شاعر نوجوان ) 1507 نیره سادات هاشمی بهناز علیپور گسکری بهناز پیامنی  
120 1118 تبیین و تعلیلِ خشونت کلامی در قصاید ناصرخسرو 1523 فریده  وجدانی          
121 1119  بر هم کنش متن و نگاره های داستان زال و رودابه در مکاتب نگارگری ایران، هند و عثمانی 1531 فاطمه یزدانی فتانه محمودی     درج در مجموعه مقالات
122 1120 بن مایه های تک اسطوره قهرمان در انیمیشن فیلشاه بر اساس الگوی جوزف کمبل 1541 فاطمه یزدانی فتانه محمودی     درج در مجموعه مقالات
123 1121 کارکردهای اجتماعی رمان دفاع مقدس (در دهه 60 و 70) 1551 محمدرضا یوسفی فادزه حاتمی     درج در مجموعه مقالات

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی