درگذشت استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی را تسلیت می گوییم

انا لله و انا الیه راجعوناستاد احمد مهدوی دامغانی از استادان فاضل و بزرگی بود که در دهه های اخر عمرش خدمات موثری به زبان و ادبیات فارسی کرد. وی سالها رئیس شورای گسترش زبان فارسی امریکای شمالی بود و با قوت تدبیر و حسن خلقی که داشت توانسته بود جمع ناهمگون ایرانیان مقیم امریکا […]

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی