اخبار انجمن

کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند نشست سوم نسبت ادبیات و فلسفه در سده‌های میانه

کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند

نشست سوم با موضوع : نسبت ادبیات و فلسفه در سده‌های میانه

دکتر بهنام اکبری

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۱

http://meet.google.com/bsv-mxyy-twy

نسیت سوم کارگروه ادبیات و فلسفه

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن