هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش 7

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

30مهر1392

اعلام نتایج داوری

30آبان 1392

زمان برگزاری همایش :   

20-21اسفند 1392

زمان برگزاری کارگاه ها : 

20-21اسفند 1392

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن