نهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

نهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش 9

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

الف) مطالعات زبانی و ادبی خراسان بزرگ

ب) آسیب‌شناسی تحقیقات ادبی

 

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

30 آذر 1396

اعلام نتایج داوری

30 دی 1396

زمان برگزاری همایش :   

16-17اسفند 1396

زمان برگزاری کارگاه ها : 

16-17اسفند 1396

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن