همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ، شعر و اندیشه  حکیم نزاری قهستانی

با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

زمان برگزاری 31 اردیبهشت و خرداد ماه 1393

مهلت ارسال مقالات 15 اسفند ماه 1393

تاریخ اعلام نتایج داوری:31 فروردین 1393

محل برگزاری : دانشگاه بیرجند


 

دریافت پوستر همایش

دریافت بروشور صفحه اول

دریافت بروشور صفحه دوم

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن