ششمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

ششمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش 6

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

30 آذر 1391

اعلام نتایج داوری

30 دی 1391

زمان برگزاری همایش :   

16-17اسفند 1391

زمان برگزاری کارگاه ها : 

16-17اسفند 1391

گالری تصاویر

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن