سومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

سومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش 3

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

15 آذر 1384

اعلام نتایج داوری

30 دی 1384

زمان برگزاری همایش :   

18-17اسفند 1384

زمان برگزاری کارگاه ها : 

18-17اسفند 1384

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن