دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

برگزار کنندگان همایش

دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی همایش2

محورهای عمومی همایش

همه پژوهش های مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی

 

محورهای ویژه همایش:

پیوندهای مهم همایش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقاله :

30 آذر 1381

اعلام نتایج داوری

30 دی 1381

زمان برگزاری همایش :   

16-17اسفند 1381

زمان برگزاری کارگاه ها : 

16-17اسفند 1381

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی