اخبار انجمن

نشست چهارم کارگروه ادبیات و فلسفه سه شنبه 4 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش پایگاه خبری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی نشست چهارم کارگروه ادبیات و فلسفه سه شنبه ۴اردیبهشت ساعت ۲۱ با موضوع معرفی و نقد کتاب ادبیات و فلسفه در آدرس http://Meet.google.com/bsv-mxyy-twy برگزار می شود .نشست چهارم کارگروه ادبیات و فلسفه سه شنبه ۴اردیبهشت ساعت ۲۱ معرفی و نقد کتاب ادبیات و فلسفه آدرس http://Meet.google.com/bsv-mxyy-twy

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی