اخبار انجمن

نشست پنجم کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود

کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:

نشست پنجم

نسبت منطق و بلاغت

زمان سه‌شنبه اول خرداد ساعت ۲۱

با سخنرانی دکتر سیاوش حق جو

دبیر نشست دکتر فرزاد بالو

برای ورود به جلسه از آدرس زیر استفاده کنید

http://meet.google.com/bsv-mxyy-twy

نشست پنجم کارگروه ادبیات و فلسفه

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی