نشست های تخصصی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند: "شخصیت‌پردازی در داستان"

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:

“شخصیت‌پردازی در داستان کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند: “شخصیت‌پردازی در داستان” سیر تحقیقات شخصیت و شخصیت‌پردازی در ایران رویکردهای

ادامه مطلب »
نشست ادبیات داستانی

نشست نخست سلسله نشست‌های ادبیات داستانی با عنوان گلستان داستان نویسی 20 آذر ماه برگزار می شود

کارگروه ادبیات داستانی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند سلسله نشست‌های ادبیات داستانی نشست نخست گلستان داستان نویسی نقش گلستان در تطور فرم

ادامه مطلب »

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.

دومین نششست تخصصی ایرانشناسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 11 دی ماه 1399از ساعت 10 تا

ادامه مطلب »

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن