اخبار انجمن

نشست ششم کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند(رمان به مثابه فلسفه)

کارگروه ادبیات و فلسفه انجمن زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:

نشست ششم رمان به مثابه فلسفه

با حضور مولف دکتر امیر نصری

منتقد دکتر علیرضا نیکویی

دبیر نشست دکتر فرزاد بالو

منتقددکتر امیر مازیار

زمان سه‌شنبه ۱۹ تیر ساعت ۲۱

آدرس:

http://meet.google.com/bsv-mxyy-twy

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی