مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی زبان وادبیات فارسی مورخ95/11/24(دوره پنجم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

سمت در انجمن

تصویر

1

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

دانشگاه تربیت مدرس

رئیس انجمن


2

دکتر محمد دانشگر 

دانشگاه امام حسین (ع)

نائب رئیس

 

3

دکتر حسن ذوالفقاری  

دانشگاه تربیت مدرس

خزانه دار

 

4

دکتر قدرت اله طاهری

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

 

5

دکتر مهین پناهی

دانشگاه الزهرا(س) تهران

عضو

 

6

دکتر منوچهر اکبری

   دانشگاه تهران                                

عضو

 

7

دکتر محمد حسینی

دانشگاه لرستان

عضو

 

8

دکتر رحمان مشتاق مهر

دانشگاه تربیت معلم تبریز

علی البدل هیات مدیره

 

9

دکتر فریده داودی مقدم

 

علی البدل هیات مدیره

 

10

دکتر نجمه دری

تربیت مدرس

بازرس اصلی

 

11

دکتر محمد جعفر یاحقی

دانشگاه فردوسی مشهد

بازرس اصلی

 

12

دکتر سید علی قاسم زاده

دانشگاه امام خمینی(ره)

بازرس علی البدل

 

13

دکتر محمد رضا صرفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازرس علی البدل

 

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن