فعالیت های اجمالی انجمن علمی  زبان و ادبیات فارسی

 

انجمن زبان و ادبیات فارسی در واقع انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی است، در نتیجه دانشجویان یا متخصصان دیگر این حوزه با درآمدن به عضویت وابسته  انجمن، می‌توانند در شاخه‌های مختلف آن، از جمله شاخه دانشجویی  به فعالیت بپردازند

این انجمن خداوند متعال را سپاس می‌گوید که از انجمنهای علمی فعال کشور است و تا کنون توانسته‌است در حوزه تخصصی خود  تأثیرگذار باشد و توفیق یابد در تمام مراکز تصمیم‌گیری این رشته در کشور حضور داشته باشد؛ به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در حوزه رشته زبان و ادبیات فارسی در کشور،هیچ نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که هیأت مدیره یا اعضای پیوسته این انجمن در آن حضور فعال و مؤثر نداشته باشند. علاوه بر آن، انجمن به حضور فعال خود در داخل کشور قانع نشده و به برنامه‌ریزی ها و اقدامات وسیعی در سطح بین‌الملل دست یازیده است که الحمدالله در این زمینه نیز بسیار موفق بوده است و همچنان فعالیت هایش را در این جهت  گسترش می‌دهد.

 از آنجا که شرح فعالیت ها حجم زیادی را اشغال خواهد کرد، در اینجا به گزارش اجمالی و فهرست‌وار اکتفا می‌شود:

5. برگزاری نشستها و میزگردهای تخصصی

 انجمن در هر سال حداقل شش نشست تخصصی در موضوعات مختلف زبان وادبیات فارسی برگزار می‌کند که برای نمونه فهرست نشستها و میزگردهای تخصصی انجمن در سال 91 به شرح زیر است:

1-5 نشست تخصصی بررسی کتاب سبک شناسی

2-5 نشست تخصصی بررسی کتاب «با چراغ و آینه»

3-5 نشست تخصصی نقد و بررسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی 

4-5 نشست تخصصی بررسی کتاب «مولوی و اسرار خاموشی»

5-5نشست تخصصی بررسی زبان نثر صوفیه

6-5نشست تخصصی جریان‌‌شناسی شعر معاصر (شاخصها و مؤلفه‌ها)

7-5نشست تخصصی نقش نشانه شناسی و زبانشناسی نوین در تفسیر قرآن کریم


1. مجله‌های انجمن

انجمن اکنون دارای12عنوان مجله است که پنج مجله آن علمی پژوهشی،  یک مجله علمی ترویجی، چهار مجله در دست بررسی برای دریافت رتبه علمی است، و دو مجله دیگر را نیز در دست تأسیس دارد.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود انجمن فعالیت های نشریاتی خود را از حد مرزها فراتر برده و اکنون درحال انتشار مجله مشترک بین‌الملل در سطح جهان عرب با مشارکت دانشگاه بغداد است. فهرست اجمالی مجله‌های انجمن به شرح زیر است:

 

الف) مجله‌های علمی پژوهشی مستقل انجمن

1-1 پژوهشهای ادبی (این مجله 10 سال است که بدون وقفه منتشر می‌شود).

2-1 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (این نشریه که اکنون در مراحل مقدماتی انتشار است، قرار است به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر شود).

 

ب) مجله‌های علمی پژوهشی مشترک انجمن با دانشگاهها

فهرست مجله‌هایی که با مشارکت انجمن منتشر می‌شود و آرم و نام انجمن روی جلد آنها درج می‌گردد در ذیل درج می‌شود:

3-1 ادب‌پژوهی (مشترک با دانشگاه گیلان)

4-1 ادبیات پایداری (مشترک با دانشگاه شهید باهنر کرمان)

5-1 ادبیات تطبیقی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با  دانشگاه کرمان)

6-1 ادب و زبان (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشترک با دانشگاه کرمان)

7-1 مطالعات زبانی و بلاغی(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان) این مجله علمی ترویجی است.

 

ج) مجله‌های در درست بررسی برای دریافت رتبه از کمیسیون نشریات علمی کشور

8-1 مولوی پژوهی (مشترک با دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

9-1  آیینه ادب (مشترک با  دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه)

10-1 پژوهشنامه ادب معاصر ( مشترک با دانشگاه بیرجند) 

11-1 مجله ادبی- بلاغی ( مشترک با دانشگاه قم)

12-1 ادبیات روایی( مشترک با دانشگاه هرمزگان) نخستین شماره این مجله اسفند ماه منتشر می‌شود.

 

2. کتابهای انجمن

انتشار کتاب یکی از برنامه‌های انجمن است،  به خصوص انجمن با توجه به رسالت خود برای گسترش زبان وادبیات فارسی در خارج از کشور، و معرفی فرهنگ‌ و ادبیات ایران به جهان، و اصلاح متون درسی این رشته در کشورهای خارجی، اولویت خود را تدوین وتألیف منبع برای تدریس در دانشگاههای خارجی قرار داده است و تاکنون بیش از 15 عنوان  کتاب را برای تدریس به غیر فارسی زبانان تألیف و چاپ کرده است که هم‌اکنون در دانشگاههای خارجی تدریس می‌شود و دامنه تدریس آن در دانشگاهای مذکور روز به روز در حال گسترش است؛ به‌گونه‌ای که سبب شده است بعضی از آنها در  دانشگاههای خارج از کشور تجدید چاپ شوند. در زیر به فهرست برخی از  کتابهای منتشر شده انجمن اشاره می‌شود:

 

الف) کتابهای داخل

1-2  چکیده مقاله‌های نخستین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

2-2 چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

3-2 مجموعه مقالات نخستین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (2 جلدی)

4-2 چکیده مقاله‌های دومین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

5-2 مجموعه مقالات دومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

6-2 چکیده مقاله‌های سومین‌گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

7-2رخسار اندیشه (مجموعه مقالات سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی)

8-2 چکیده مقاله‌های چهارمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

9-2مجموعه مقاله‌های چهارمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

10-2داستانپردازی مولوی

11-2گنجینه اسرار(شرح و توضیح800 بیت پرکاربردمثنوی)

12-2بیهقی پژوهی در ایران

13-2 چکیده مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

14-2مجموعه مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

15-2 چکیده مقاله‌های ششمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

16-2 مجموعه مقاله‌های پنجمین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ( کتاب الکترونیک )

 

ب) کتابهای بین المللی

این کتابها با همکاری سمت منتشر شده است:

17-2راهنمای نگارش علمی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

18-2 تحلیل شعر فارسی دکتر ناصر نیکوبخت

19-2 نگارش مقدماتی زبان فارسی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

20-2 شعر ساده فارسی دکتر مهبود فاضلی

21-2 جمله سازی ساده فارسی (برای عرب زبانها) دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

22-2 نثر ساده فارسی دکتر محمد دانشگر

23-2 اصول نگارش ساده فارسی (برای عرب زبانها) دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

24-2 فن ترجمه از عربی به فارسی دکتر ناظمیان

25-2 شعر معاصر ایران (تا انقلاب اسلامی) دکتر صابر امامی

26-2 دستور زبان فارسی دکتر عباسعلی وفایی

27-2 نگارش مقدماتی زبان فارسی دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

28-2 کلیات تاریخ ادبیات فارسی؛دکتر محمد جعفر یاحقی

29-2آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی؛دکتر غلامحسین غلامحسین زاده؛ دکتر احمد رضی

30-2 شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری ؛ دکتر ناصر نیکوبخت

31-2 شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری؛ دکتر ناصر نیکوبخت

32-2 ایرانشناسی؛ دکتر محمدرضا سعیدی، رضا بلمکی

33-2 آزمایشگاه زبان فارسی؛ دکتر زهرا ابوالحسنی، غلامرضا مستعلی

34-2 آموزش مقدماتی زبان فارسی؛ دکتر حسین هاجری


 

3. سرفصلهای درسی

یکی از سیاستهای انجمن برای تأثیرگذاری در اصلاح روند آموزش زبان‌وادبیات فارسی، اصلاح برنامه‌ها و سرفصلهای درسی رشته زبان‌وادبیات فارسی در داخل وخارج از کشور و تدوین برنامه و سرفصل برای ایجاد وتأسیس گرایشهای جدید در این رشته بوده است که به خواست خداوند، انجمن توفیقات بی‌نظیری را در چند ساله اخیر در این زمینه به دست آورده است؛ از جمله تدوین و تصویب10برنامه و سرفصل درسی است که عمدتاً برای تأسیس گرایشهای جدید رشته زبان و ادبیات فارسی تهیه شده است، به شرح ذیل :

 

الف)تدوین برنامه‌ها و سرفصلهای گرایشهای رشته زبان و ادبیات فارسی برای داخل کشور

1-3  کارشناسی ارشد گرایش ادبیات عامه

2-3 کارشناسی ارشد گرایش ادبیات پایداری

3-3 کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان فارسی

4-3 کارشناسی ارشد گرایش ادبیات تطبیقی

5-3 کارشناسی ارشد گرایش نقد ادبی

6-3 کارشناسی ارشد گرایش ویرایش و نگارش

7-3 دکتری گرایش آموزش زبان فارسی

 

ب)تدوین برنامه و سر فصل برای دانشجویان خارجی در دانشگاههای ایران

8-3 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

9-3دکتری زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان(با 5 زمینه تخصصی)

 

ج)تدوین برنامه وسرفصل برای دانشگاههای خارجی

10-3تدوین برنامه وسرفصل دوره کارشناسی زبان وادبیات فارسی(برای دانشگاه دمشق سوریه که هم اکنون اجرا می‌شود)

 

د) سرفصل در دست اقدام

11-3 تجدید نظر در سرفصل درس عمومی دانشگاه

 

4. برگزاری همایشها

این انجمن سه نوع همایش برگزار می‌کند، یکی همایشهای دوره‌ای و اختصاصی خود انجمن است که با نام انجمن شناخته و مشهور شده است و فقط با شماره از هم متمایز می‌شوند؛ دوم همایشهایی که در برگزاری آنها مشارکت وهمکاری می‌کند، و سوم همایشهای بین المللی و برون مرزی انجمن

 

الف) همایشهای اختصاصی انجمن

همایش «پژوهشهای زبان‌وادبیات فارسی» همایش دوره‌ای و اختصاصی انجمن است که قبلاً هر دوسال برگزار می‌شد و از سال گذشته به صورت سالانه با همکاری یکی از دانشگاههای کشور برگزار می‌شود، این همایش هم‌اکنون به یک مجمع استادان و محققان زبان وادبیات فارسی سراسر کشور و بعضی از کشورهای دیگر جهان تبدیل شده است، مثلاً در همایش هفتم که امسال با همکاری دانشگاه هرمزگان برگزار می‌شود افرادی از کشورهای بنگلادش، تاجیکستان، هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، عراق، سوریه، مصر وسنگال نیز حضور دارند.

 

ب) همایشهای مشترک

این انجمن به طور متوسط هر سال حداقل در برگزاری سه همایش حوزه‌ زبان‌و‌ادبیات فارسی همکاری و مشارکت دارد، مثلاً هم‌اکنون سه همایش با همکاری این انجمن در حال اجراست:

1.همایش آموزگار ادب ، با همکاری جهاد دانشگاهی 

2.همایش نزاری قهستانی، با همکاری دانشگاه بیرجند

3.همایش پروین اعتصامی، با همکاری دانشگاه خوارزمی

ج) همایشهای بین المللی

انجمن علاوه بر حضور فعال در همایشهای حوزه زبان‌وادبیات فارسی در خارج از کشور، خود نیز به طور مستقیم با همکاری دانشگاههای خارجی به برگزاری همایش مشترک اقدام می‌کند؛ از جمله در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای  ج.ا.ا و وزارت علوم عراق رسیده است. قرار است دو همایش با همکاری انجمن در دانشگاههای بغداد و دانشگاه کربلا به صورت یک سال در ایران و یک سال در عراق برگزار شود، که نخستین آنها «روابط زبانی وادبی فارسی وعربی» اسفند ماه امسال درایران، و «نقش امام حسین(ع) در ادب فارسی و عربی» در سال آینده در عراق برگزار خواهد شد.

 

 

6.برگزاری کارگاهها دوره‌های آموزشی و طرحهای تحقیقی

 انجمن برای رفع نیازهای استادان، دانشجویان، محققانو مترجمان داخلی و خارجی حوزه زبان وادبیات فارسی، تا کنون کارگاهها و دوره‌های آموزشی متنوعی را برای مخاطبان ایرانی وخارجی تدارک دیده و اجرا کرده که نتایج بسیار خوبی داشته است.این برنامه‌ها بعضاً در خارج از کشور نیز برگزار شده است؛ مجموعه کارگاهها و دوره‌های آموزشی در هر سال، حداقل از مرز دوازده برنامه (یعنی هر ماه یک برنامه) می‌گذرد که در ذیل به فهرست بعضی از آنها اشاره می‌شود:

 

الف)کارگاههای و دوره‌های آموزشی داخلی

کارگاههای آموزشی داخل بیشتر به دو منظور رفع کمبودهای برنامه درسی دانشگاهی و پرکردن خلأ بین برنامه‌های درسی و بازار کار و نیازهای دانشجویان برنامه‌ریزی و اجرا شده است. برای نمونه  به عناوین بعضی از این کارگاهها که گاهی در سال چند نوبت برگزار می‌شود در ذیل اشاره می‌شود:

1-6 کارگاه ویراستاری

2-6 کارگاه روش تحقیق در ادب فارسی

3-6 کارگاه آشنایی با منایع ومراجع الکترونیکی در ادب فارسی

4-6 دوره آموزشی تاریخ  تحول زبان فارسی

5-6 دوره آموزشی گونه‌های زبان فارسی

 

ب) دوره‌های آموزشی بین المللی

6-6 انجمن با همکاری سایر سازمانهای ذی‌ربط در سالهای مختلف، اجرای بخش آموزش دوره‌های کوتاه مدت بسیاری را برای  استادان و دانشجویان خارجی عهده‌دار بوده است، این دوره‌ها که غالباً یک ماهه و بعضاً چهار ماهه برگزار شده نتایج بسیار خوبی داشته است، به گونه‌ای که اکنون انجمن با استادان گروههای آموزشی و کرسیهای زبان وادبیات فارسی بسیاری از کشورهای جهان ارتباط علمی و دوستانه نزدیکی دارد. تعداد دوره‌هایی که اعضای انجمن در برگزاری بخش علمی آنها نقش اصلی داشته‌اند در ده سال گذشته از مرز 50 دوره می‌گذرد.

7-6 همچنین دوره‌هایی که با اعزام استاد از ایران در خارج از کشور برگزار شده است؛ البته مجری اصلی غالب این دوره‌ها سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده است، ولی اعضای انجمن در برنامه‌ریزی  و همچنین قبول اعزام وتدریس در دوره‌های مذکور، نقش علمی مهمی را در برگزاری این دوره‌ها عهده دار بوده‌اند.

8-6 در سال جاری نیز در ضمن موافقتنامه‌ای که بین ایران وعراق امضاء شده است، قرار است انجمن دو دوره دانش افزایی «آموزش زبان فارسی» و دوره «ترجمه از عربی به فارسی» در ایران ودو دوره نیز در دانشگاههای بغداد وکربلا برگزار کند که نخستین دوره آن، اسفند امسال در ایران برگزار خواهد شد و بقیه نیز در بهار سال آینده به اجرا در خواهد آمد؛ برگزاری این دوره ها کاملاً بر عهده انجمن است.

 

ج)طرحهای تحقیقی

یکی دیگر از فعالیتهای این انجمن تدوین طرحهای تحقیقاتی و به تصویب رساندن آن در مراکز علمی وتحقیقاتی کشور و اجرای آنهاست  که هم سبب ارتقای علمی اعضاء و تولید اطلاعات علمی جدید می‌شود، هم اطلاعات مورد نیاز انجمن را فراهم می‌کند و هم سبب کسب درآمد برای انجمن می‌گردد. تاکنون طرحهای تحقیقاتی زیر به اجرا درآمده است:

9-6 طرح تحقیقاتی ممیزی وضعیت زبان و ادبیات فارسی  زبان وادبیات فارسی

10-6 طرح مميّزي «ادبیات فارسی با تأکید بر مطالعات ميان‌رشته‌ای»

11-6طرح تألیف کتب درسی

12-6طرح جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل بوطیقای سه خشتی‌های کرمانجی شاخه‌ای از ادبیات عامه خراسان

 

 

9. حضور و تأثیر در  مراجع تصمیم‌گیری تخصصی

خوشبختانه انجمن زبان وادبیات فارسی تقریباً در تمام مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و حتی مراکز اجرایی زبان وادبیات فارسی در کشور حضور دارد و سخن انجمن در این مراکز شنیده می‌شود؛ و این غیر از مواردی است که هرگاه انجمن لازم دیده در تصمیمگیریهای کلان مربوط به این حوزه وارد شده، و پیشنهاد ارائه داده و به نتیجه رسیده است.برای مثال اعضای هیأت مدیره آن در شوراها و مراکز زیرحضور دارند:

1-9 کمیته برنامه‌ریزی  زبان وادبیات فارسی وزرات علوم.

2-9 شورای گسترش زبان وادبیات فارسی کشور.

3-9 ستاد گسترش زبان وادبیات فارسی معاونت بین الملل وزارت علوم.

4-9 فرهنگستان زبان وادبیات فارسی

5-9  بنیاد سعدی( کمیسیون دائمی هیأت امنای بنیاد)

6-9  شورای بازنگری کتب درسی و دانشگاهی

7-9 شورای عالی سمت

8-9 گروه زبان و ادبیات فارسی بین الملل سمت

9-9 گروه زبان وادبیات فارسی کتاب فصل و کتاب سال.

10-9 هیأت داوری زبان و ادبیات فارسی رسانه‌های دیجیتال

11-9 هیأت داوران بخش زبان و ادبیات فارسی جشنواره خوارزمی و فارابی (حضور موردی)

12-9 شورای علمی مرکز تحقیقات و ادبیات فارسی

13-9 حضور در جلسات مشورتی کمیسیون انجمن‌های علمی

 

7. اردوهای علمی

انجمن به منظور آشنایی دست اندرکاران داخلی وخارجی با مظاهر علمی وفرهنگی حوزه زبان وادبیات فارسی و ایران فرهنگی در داخل و خارج مرزهای سیاسی ایران امروز،  برای ایرانیان و خارجی‌ها برنامه‌های متعددی را تدوین و اجرا کرده است، برای مثال به موارد زیر اشاره ‌می شود:

 

الف) اردوهای علمی در داخل برای ایرانیان وغیر ایرانیان

1-7 اردوی علمی قزوین وگیلان و بازدید از مراکز تاریخی این مناطق

2-7 اردوی علمی سمنان و شاهرود و بسطام و خرقان و بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی این منطقه

3-7 اردوی علمی سبزوار و نیشابور و بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی منطقه

4-7 اردوی علمی مشهد، طوس، فارمد و بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی منطقه

5-7 اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی وتاریخی تهران.

6-7 اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی اصفهان

7-7اردوی علمی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی شیراز

8-7 اردوی علمی به هرمزگان و جزیره قشم و جزیره هرمز و بازدید از مراکز تاریخی

 

ب) اردوهای علمی خارج از کشور برای استادان و دانشجویان ایرانی

8-7 اردوی علمی بازدید از مناطق تاریخی وفرهنگی حوزه زبان فارسی در سمرقند وبخارا و تاشکند در ازبکستان

8-7 اردوی علمی بازدید از منطقه خوارزم در ترکمنستان

9-7 اردوی علمی بازدید از مناطق، نساء، ابیورد و مرو مهنه در ترکمنستان

10-7 اردوی علمی بازدید از مراکز تاریخی فراوه، شهر اسلام، و دهستان در ترکمنستان

11-7 اردوی علمی سفر به استانبول و آنکارا و قونیه در ترکیه

12-7اردوی علمی سفر به عتبات عالیات و بازدید از مدائن در عراق

 

8. جوایز و تقدیرها از ایرانیها و خارجیها

تقدیر ازپیشکسوتان و همچنین جوانان دانش‌پژوه از برنامه‌ها و سیاستهای انجمن است، از این رو انجمن در هر همایش دو سالانه خود، از یکی از پیشکسوتان زبان وادبیات فارسی با تقدیم لوح تقدیر و جایزه تقدیر می‌کند؛ همچنین در سال بزرگداشت مولانا، با برگزاری مسابقه بین پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر داخلی و خارجی به بهترین آنها جایزه دادو زمینة چاپ آنها را فراهم نمود. از جمله اهم این فعالیتها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1-8  تقدیر از دکتر محسن ابوالقاسمی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در همایش دانشگاه تربیت مدرس

2-8  تقدیر از دکتر احمد سمیعی عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی در همایش دانشگاه گیلان

3-8  تقدیر از دکتر محمد علوی مقدم استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد در همایش دانشگاه سبزوار

4-8 تقدیر از دکتر غلامرضا ستوده، استاد بازنشسته دانشگاه تهرا ن و موسسه لغتنامه دهخدا در همایش دانشگاه شهید بهشتی

5-8 تقدیر از محمد جعفر یاحقی عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی استاد دانشگاه فردوسی در دانشگاه هرمزگان که در اسفندماه سال جاری از ایشان تقدیر خواهد شد.

6-8  اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای علی گراوند

7-8 اعطای جایزه نفر دوم به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای حمیدرضا حسن زاده توکلی

8-8 اعطای جایزه نفر سوم به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان داخلی خانم مریم کهنسال

9-8 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم خدیجه صفری کندسری

10-8 اعطای جایزه نفر دوم به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم کلثوم قربانی جویباری

11-8 اعطای جایزه نفر سوم به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی آقای محمد کاظم یوسف‌پور

12-8 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم محبوبه مباشری

13-8 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره دکتری دانشجویان داخلی آقای رحمان مشتاق مهر

14-8 اعطای تقدیر نامه به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان داخلی خانم مژده احمدزاده هروی

15-8 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره دکتری دانشجویان خارجیخانم این هوا چوی (کره جنوبی)

16-8 اعطای جایزه نفر اول به پایان‌نامه  دوره کارشناسی ارشد  دانشجویان خارجی آقای باسل ادناوی(سوریه)

 

 

 

 

 

 

 

10. تفاهمنامه‌های و قراردادها

از آنجا که انجمنهای علمی دارای بودجه خاصی نیستند، توسعه حوزه فعالیتها و دست زدن به اقدامهای مستقل و انفرادی بسیار دشوار است؛ از این رو جذب کمکهای مالی از منابع مختلف (که الحمدلله این انجمن در این زمینه نیز نسبتاً موفق عمل کرده است) و نیز برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف از طریق جذب مشارکت دستگاههای اجرایی و امکانات آنها از طریق انعقاد قرادادها و تفاهمنامه‌ها از اموری است که در سرلوحة برنامه‌های این انجمن قرار دارد که به شکر خدا انجمن تا کنون از همین طریق توانسته است بسیاری از مقاصد خود را به پیش ببرد و تحقق بخشد.

 

الف) همکاریها و تفاهم‌نامه با دانشگاههای داخلی

1-10 انجمن همایشهای اصلی خود را در هر نوبت با همکاری یکی از دانشگاههای کشور برگزار می‌کند و از این طریق غیر از جذب منابع مالی و استفاده از امکانات آن دانشگاه، اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آن دانشگاه را که طبیعتاً از اعضای انجمن هستند، در جهت اهداف علمی حوزه تخصصی خود و این رشته فعال می‌کند و به ارتباط آنها با سایر استادان و دانشگاهها قوام می‌بخشد. تاکنون دانشگاههای تربیت مدرس،‌گیلان، سبزوار، شهید بهشتی، هرمزگان از مجریان‌ همایش اصلی انجمن بوده‌اند و سال آینده نیز پژوهشگاه علوم انسانی همکار انجمن خواهد بود..

2-10 مشارکت در برگزاری همایشهای زبان و ادبیات فارسی سایر دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاری با آنها در جهت تحقق هدف توسعه و ارتقای علمی و پژوهشی این رشته و استادان و دانشجویان آن، از برنامه‌های این انجمن بوده است، به خصوص با حضور در هیأت تصمیم‌گیری و علمی همایش بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی جهان،‌  از امکانات وزارت ارشاد، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برای تحقق اهداف بین‌المللی خود استفاده زیادی کرده است و این همکاریها، همه طرفهای مشارکت‌را در تحقق اهدافشان یاری ‌کرده و سبب افزایش بهره‌وری آنها شده است (تاکنون انجمن با  دانشگاهها و مراکز زیادی در این زمینه همکاری کرده است که ذکر فهرست آنها به درازا می‌کشد)

 

 

ب) تفاهم‌نامه‌ها با مراکز علمی و تحقیقاتی و فرهنگی

انجمن برای پیشبرد مقاصد خویش تا کنون با نهادهای متعددی تفاهم‌نامه یا قرارداد همکاری امضا کرده است که به فهرست آنها در ذیل اشاره می‌شود:

3-10 تفاهم‌نامه‌ با مرکز  سینمای مستند

4-10 تفاهم‌نامه با سازمان سمت برای تألیف کتاب، یرگزاری نشستهای تخصصی و همکاریهای علمی

5-10 تفاهم نامه با  میراث فرهنگی و گردشگری ( در دست امضا)

6-10. تفاهم نامه با خانه کتاب در چاپ و نشر

7-10 تفاهم نامه با دانشگاه قزوین برای انتشار فصلنامه علمی(در دست امضا)

8-10 قرارداد با سمت برای پشتیبانی از فعالیتای دانشگاههای سوریه

9-10 تفاهم‌نامه با سمت یرای اجرای مفاد موافقتنامه وزارت علوم ایران و عراق در حوزه زبان و ادبیات فارسی

10-10 توافق با دانشگاه تربیت مدرس برای همکاری دانشگاه در برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و همایشها و فرصت‌های مطالعاتی استادان و دانشجویان خارجی در این دانشگاه (امضاء شده و آماده اجرا)

11-10. تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه با دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه ایغدیر ترکیه (در دست امضا)

12-10 تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی در برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی و برگزاری دوره های دانش افزایی برای خارجیان

 

 

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی