همایش بین المللی میراث زبانی

20-21 October 2015

International Conference on Linguistic Heritage

زمان: 28 – 29 مهرماه 1394

مکان: تهران، خیابان امام خمینی ره نبش خیابان سی تیر، سالن اجتماعات موزه ملی ایران پژوهشكده زبانشناسي،

 

دریافت متن کامل فراخوان

دریافت پوستر همایش

 

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی