اخبار انجمن

عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی:بیهقی ارتباط‌دهنده سرزمین‌های فارسی‌زبان است

محمدجعفر یاحقی روز دوشنبه در سیزدهمین همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملّی افزود: ابوالفضل بیهقی، بهترین نقطه اتصال بین ایران، افغانستان و بخش عظیم قلمرو زبان فارسی در شبه قاره هند و آسیای مرکزی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: قلمرو زبان فارسی در نام بلند بیهقی تجسم و تبلور یافته و بخش عمده ای از ارتباط فارسی زبانان مرهون اندیشه و قلم ابوالفضل بیهقی است.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بیهقی به یقین ارتباط دهنده ملت ایران با دیگر سرزمین های فارسی زبان همچون افغانستان و تاجیکستان است.

یاحقی افزود: بیهقی شناسی از سالهای گذشته آغاز شده و ده‌ها کتاب در این خصوص نوشته شده و رهاورد این پویش ها، تحکیم ارتباطات فرهنگی کشورهای منطقه و فارسی زبانان بوده است.

وی تصریح کرد: کتاب تاریخ بیهقی در کنار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، از بزرگترین آثار ادبی زبان فارسی است که یکی در نثر و دیگری در شعر، بر تارک ادبیات ایران زمین می‌درخشند.

به گزارش ایرنا، سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملّی روز دوشنبه، همزمان با اول آبان، روز ملی نکوداشت پدر نثر فارسی و نویسنده تاریخ گرانسنگ بیهقی در زادگاهش سبزوار آغاز شده است.

در این همایش دوروزه که به همت دانشگاه حکیم سبزواری برپا شده است، علاوه بر سخن شناسان و استادان ایرانی، شماری از پژوهشگران کشورهای منطقه از پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق و اقلیم کردستان عراق به صورت حضوری و یا مجازی شرکت دارند که به موضوع بسیار ضروری و مهم «هویت» می‌پردازند.

روز اوّل آبان، از سال ۱۴۰۱ به نام روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تقویم ملّی کشور ثبت شده است.

ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار قرن پنجم هجری قمری و نگارنده تاریخ بیهقی از مورخان دوره غزنوی است که سال ۳۸۵ در روستای “حارث آباد” بیهق (سبزوار کنونی) متولد شد.

وی بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی راه یافت و در خدمت “خواجه بونصر مُشکان” به کار پرداخت و در خدمت سلاطین غزنوی به سر برد.

اثر گرانسنگ وی “تاریخ بیهقی” از سوی عمده کارشناسان، صاحبنظران و استادان ادبیات فارسی به عنوان فاخرترین نمونه نثر فارسی شناخته شده است و از این رو بیهقی را “پدر نثر فارسی” لقب داده اند.

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی