صوت و فیلم کارگروه ادبیات و فلسفه

نشست اول

نخستین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه (رابطه و نسبت)

دکتر علیرضا نیکیویی

دکتر سینا جهاندیده

دکتر بهنام اکبری

زمان : سه شنبه 7 آذر 1402

فایل  صوتی mp3

 

 

 

نشست دوم

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع فیلسوفان اسلامی و فن شعر ارسطو

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3
نشست دوم

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با (پرسش و پاسخ)

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3

 

 

 

نشست سوم

سومین نشست تخصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع نسبت ادبیات و فلسفه در سده های میانه

با حضور

دکتر بهنام اکبری

دبیر نشست: دکتر فرزاد بالو

سه شنبه 17 بهمن1402

فایل  صوتی : به زودی بارگذاری می شود

نشست چهارم

چهارمین نشست تخصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع معرفی و نقد«کتب فلسفه و ادبیات»

دکتر سینا جهاندیده

دکتر علیرضا نیکویی

دبیر نشست: دکتر فرزاد بالو

سه شنبه ۴ اردیبهشت

فایل  صوتی mp3

نشست پنجم

پنجمین نشست تخصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع نسبت منطق و بلاغت

دکتر سیاوش حق جو

دبیر نشست: دکتر فرزاد بالو

سه شنبه اول خرداد 1403

فایل  صوتی mp3پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی