صوت و فیلم کارگروه ادبیات و فلسفه

نخستین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه (رابطه و نسبت)

محورهای نشست:

مبانی مسائل موانع اشکال

مرور تاریخی

رابطه و نسبت

مخالفان و موافقان

در سپهر عمومی و مطالعات دانشگاهی

آسیب شناسی مقاله های دانشگاهی

فایل  صوتی mp3

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع فیلسوفان اسلامی و فن شعر ارسطو

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3
دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با (پرسش و پاسخ)

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3

 

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن