صوت و فیلم نشست های ادبیات داستانی

نشست تخصصصی کارگروه ادبیات داستانی (زمان و حرکت)

محور نشست:

نقش‌های زمان در داستان مدرن

دکتر بهزاد برکت

بهار ۱۴۰۳

بخش نخست

فایل  صوتی m4a

نشست تخصصصی کارگروه ادبیات داستانی(زمان و حرکت)

محور نشست:

نقش‌های زمان در داستان مدرن

دکتر بهزاد برکت

بهار ۱۴۰۳

بخش دوم

فایل  صوتی m4a

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با (پرسش و پاسخ)

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3

 

 

 

چهارمین نشست تخصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با موضوع معرفی و نقد«کتب فلسفه و ادبیات»

با حضور

 

دکتر سینا جهاندیده

دکتر علیرضا نیکویی

دبیر نشست: دکتر فرزاد بالو

سه شنبه ۴ اردیبهشت

فایل  صوتی mp3

دومین نشست تخصصصی کارگروه ادبیات و فلسفه با (پرسش و پاسخ)

دکتر امیر مازیار

دکتر سید مهدی زرقانی

دکتر فرزاد بالو

زمان سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲

فایل  صوتی mp3

 

 

 

سرکار خانم عطوفی

فرم ورود اعضاء انجمن