اخبار انجمن

برگزاری نشست های علمی – پژوهشی به مناسبت. برگزاری« نهمین همایش ملی حکیم سبزواری؛ میراث فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی»

به مناسبت. برگزاری« نهمین همایش ملی حکیم سبزواری؛ میراث فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی»

انجمن علمی( استادان) زبان وادبیات فارسی
انجمن ایران شناسی ایران( شاخه خراسان رضوی)
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه حکیم سبزواری
برگزار می کند:

نشست علمی- پژوهشی
« مطالعات نظری فلسفه در واکاوی ادبیات و متن های ادبی»:

  • دکترسید مهدی زرقانی( دانشگاه فردوسی مشهد):
    «آیا نظریه شعری فیلسوفان مسلمان در نقد شعر فارسی کاربردی دارد؟»،
  • ⁠دکتر مهیار علوی مقدم( دانشگاه حکیم سبزواری):
    «پیوندهای مشترک نشانه- معناشناسی و هرمنوتیک متن شناختی در تحلیل متن های تاویل پذیرادبی- فلسفی»،
  • دکتر غلامرضا اصفهانی( دانشگاه آزاداسلامی مشهد):
    «کهن کشاکش فلسفه و شعر» از افلاطون تا فیلسوفان مسلمان قرون میانه [در پرتو خوانش از نزدیکِ (close reading) «فصل ألمقال» ابن‌رشد].

دبیر نشست: دکترعلی صادقی منش( دانشگاه حکیم سبزواری)

🕰 سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری

با همکاری :
مدیریت همکاری های امور بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری/ انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات فارسی

حضوری- مجازی
نشانی پیوندی:
http://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg

نهمین همایش ملی حکیم سبزواری؛ میراث فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی»

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی