اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

از مهمترین اهداف و وظایف انجمن، ایجاد­ و تحکیم ارتباطات علمی ­ملی­ و­بین ­المللی ، همکاری با نهادهای علمی پژوهشی، بازنگری طرحها و برنامه­ های آموزشی و پژوهشی، ترغیب پژوهشگران، تجلیل از  استادان و محققان، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، برگزاری همایشهای علمی و بین المللی، و انتشار کتب و نشریات در حوزه زبان و ادبیات فارسی است.

اعضاء محترم هیات مدیره انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران

پنل ورود کاربری

سرکار خانم عطوفی